MENU

PODMÍNKY

Rezervace

Pro závaznou rezervaci je nutné zaslat potvrzovací email s údaji nájemce. V případě, že si nájemce vozidlo nepřevezme a včas neinformuje pronajímatele, vyhrazuje si autopůjčovna účtovat 1 den pronájmu vozidla.

Výpůjční doba

Vozidlo si lze zapůjčit na libovolně dlouhou dobu, nejkratší účtované období je jeden den (24 hodin). Automobil je nutné vrátit v domluveném termínu, v případě prodlení si vyhrazuje autopůjčovna naúčtovat částku za další den. Maximální doba tolerovaného zpoždění je 1 hodina, pokud nebudete schopni automobil v této době vrátit, je vhodné nás o tom co nejdříve informovat a předejít tak možným dohadům a komplikacím při navrácení vozidla. Při neinformování pronajímatele o důvodu zpoždění vrácení vozu je autopůjčovna oprávněna účtovat 5.000Kč za každý den prodlení.

Poškození a závady vozu

Všechny naše vozy mají zákonné i havarijní pojištění s 5% nebo 10% spoluúčastí (minimálně 5.000Kč nebo 10.000Kč). V případě nehody či poškození vozidla je bezpodmínečně nutné volat Policii a neprodleně informovat pronajímatele. V případě závady na vozidle je nutné informovat pronajímatele, ten následně určí servis pro opravu, popřípadě jiný postup řešení. Pokud bude zjištěna závada vozidla z důvod špatné obsluhy či zanedbání projevů (např. signalizace závady na přístrojové desce) nájemce, bude náklady na opravu hradit nájemce.

Použití vozu

Vozidlo smí řídit nájemce a každý další řidič uvedený ve smlouvě, žádná další osoba nesmí vozidlo užívat. Vozidlo nesmí být využíváno k dalšímu pronájmu, taxislužbě či dalším výdělečným činnostem. Vozidlo nesmí být používáno pro vlečení jiného vozu. Všechny vozy mají denní limit nájezdu Km viz tabulka“ Naše vozy včetně cen“, každý další ujetý km nad rámec tohoto limitu je účtován 2Kč bez DPH.

Nájem vozu

Nájemce i uživatel musí být osoba starší 18ti let. Je-li nájemcem vozu fyzická osoba, při přípravě smlouvy předkládá svůj platný občanský průkaz. Fyzickým osobám, jejichž trvalé bydliště je vedeno na obecním úřadě, vozy nepůjčujeme.

Platba za pronájem

Při převzetí vozu je nutné složit vratnou kauci 5.000Kč v hotovosti, nebo blokací částky na platební kartě. Nájemné se hradí taktéž při převzetí vozu. Při pronájmu na více jak 1 měsíc se nájemné hradí nejpozději každý první den v měsíci pronájmu. Maximální doba pro prodloužení smlouvy bez uhrazení nájemného je 3 dny.

Dopravní přestupky

V případě dopravního přestupku je pronajímatel oprávněný předat údaje o řidiči (nájemci) v době spáchání přestupku příslušnému úřadu.

Čištění vozidla

Vozidlo je nutné vrátit ve stavu, ve kterém bylo vypůjčeno, pronajímatel toleruje běžné znečištění provozem vozu (zaprášená karoserie), při nedodržení tohoto bodu jsme oprávněni účtovat si náklady adekvátní znečištění vozidla. Ve vozidle je přísný zákaz kouření, pod pokutou 5.000 Kč.

Dotankování paliva

Vozidlo je nutné vrátit s objemem pohonných hmot, se kterými bylo zapůjčeno.

OBLÍBENÉ VOZY